Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตำรา 101


".. ในขณะที่ "ตำรา 101" เป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวนักศึกษา คล้ายจะเป็นตำราเล่มหนึ่ง แต่ก็ไม่จำกัดวงเพียงแค่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ใช้เป็นเรื่องราวที่อ่านไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วย .."

"อะบุ๊ก คอมโบ (เอบีซี) ลำดับที่ 4 : ตำรา 101" หนังสือที่เปิดดูแล้ว ให้คิดถึงหนังสือ "วิชาสุดท้าย [ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน]" ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย อ.สฤณี อาชวานันทกุล
   นั่นก็เพราะเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวซึ่งบอกเล่าให้แก่นักศึกษาเช่นเดียวกัน
   ผิดกันแต่ว่า "วิชาสุดท้าย" นั้น เป็นการรวบรวมสุนทรพจน์ของคนดัง ที่ให้แก่นักศึกษาในวันรับปริญญา เปรียบเสมือนเป็นการ "ปัจฉิมนิเทศ" เหล่าบัณฑิต ก่อนที่จะออกไปพบกับโลกใบใหญ่ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย
   ในขณะที่ "ตำรา 101" เป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวนักศึกษา คล้ายจะเป็นตำราเล่มหนึ่ง แต่ก็ไม่จำกัดวงเพียงแค่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ใช้เป็นเรื่องราวที่อ่านไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วย
   "ตำรา 101" พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์ อะ บุ๊ก บรรจุงานเขียนในลักษณะแบ่งปันประสบการณ์และภูมิปัญญาจากนักเขียน จำนวน 15 คน
   เริ่มกันด้วยหมวดวิชาปรัชญา ในวิชา "แรก (ปฐมนิเทศ)" โดยทรงกรด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร อะ เดย์ ซึ่งเนื้อความในบทนี้เรียบเรียงมาจากการบรรยายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552
   ตามมาด้วยอีกหลากหลายหมวดวิชา
   เช่น หมวดวิชาการเงิน ในวิชา "เลี้ยงเงิน (เบื้องต้น)" โดย "ใบพัด" ซึ่งกล่าวถึงการใช้ "เงิน" ด้วยมุมมองที่ไม่สุดโต่ง แต่มองตามความหมายในทางพุทธศาสนา
   หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ในวิชา "ภาษาข่าววันละคำสองคำ" โดยฐิตวินน์ คำเจริญ หรือ "ดี.เจ.ปาล์ม" แห่งแฟต เรดิโอ ในวิชานี้เรียกร้องให้รายการข่าวใช้ภาษาให้ถูกต้อง
   หมวดวิชามานุษยศาสตร์ ในวิชา "โบฮีเมี่ยน" โดยทรงศีล ทิวสมบูรณ์ นักเขียนการ์ตูน หนึ่งในนั้นคือ "ถั่วงอกและหัวไฟ"
   หมวดวิชาปรัชญา ในวิชา "ชิน" โดย "นิ้วกลม"
   หมวดวิชาปรัชญา ในวิชา "การใช้ชีวิต (ปัจฉิมนิเทศ)" โดยวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ซึ่งเรียบเรียงจากการบรรยายในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547
   เนื้อหาอาจคล้ายตำราเรียน แต่ก็ไม่น่าเบื่อเหมือนตำราเรียน จะเรียนจะอ่านเมื่อใดก็ได้
   และแม้จะได้ชื่อว่า ตำรา 101 แต่ก็ไม่มีเวลาเข้าสอบหลังการเรียนที่ตายตัว
   เพราะหนังสือเล่มนี้บอกกล่าวไว้ตั้งแต่หน้าปก ให้ผู้อ่านได้สะดุดก่อนเปิดอ่านว่า..
   "ตำราฉบับนี้ ชีวิต จะเป็นผู้ออกข้อสอบ"
   อ่านแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านสอบได้ "เอ" ..

-------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More