Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

14 เลือดใหม่

".. ความคิดความเห็น อุดมการณ์ หรือความเชื่อทางการเมือง ของบรรดา ส.ส.หน้าใหม่เหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้น นอกเหนือจากข่าวที่เราได้พบเห็นกันทุกเมื่อเชื่อวัน .."


เกือบทุกครั้งของการเลือกตั้ง
   เราจะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ ก้าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
   โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านนี้ ได้มี ส.ส.หน้าใหม่เพิ่มหลายคน ส่วนหนึ่งเพราะว่า หน้าเก่าหลายคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
   ความคิดความเห็น อุดมการณ์ หรือความเชื่อทางการเมือง ของบรรดา ส.ส.หน้าใหม่เหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้น นอกเหนือจากข่าวที่เราได้พบเห็นกันทุกเมื่อเชื่อวันแล้ว ยังมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ของพวกเขาและเธอเอาไว้
   “14 เลือดใหม่ ไผ่ต่างกอ” คือหนังสือที่กล่าวถึง มีทีมข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้จัดทำ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2552 ความหนา 208 หน้า ราคา 150 บาท รวมบทสัมภาษณ์ของนักการเมืองรุ่นใหม่ จำนวน 14 คน ดังนี้
   1.จักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคเพื่อไทย หลานชาย จรัส พั้วช่วย อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์
   2.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีต ส.ส.สิงห์บุรี พรรคชาติไทย
   3.ธนิตพล ไชยนันทน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ ทายาทการเมืองรุ่นที่สามของตระกูล
   4.นรพล ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อแผ่นดิน
   5.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย บุตรของเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช 
   6.ปอรรัชม์ ยอดเณร อดีตรองโฆษกพรรคชาติไทย
   7.ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคชาติไทยพัฒนา ทายาทสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
   8.วราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม บุตรชายบรรหาร ศิลปอาชา
   9.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ทายาทวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นักการเมืองดัง จ.เชียงราย
   10.ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร พรรคชาตไทยพัฒนา บุตรชาย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
   11.สกลธี ภัททิยกุล ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ทายาทของอดีตเลขาธิการ คมช.
   12.สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
   13.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคชาติไทย
    และ 14.เสมอกัน เที่ยงธรรม อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทย ทายาทจองชัย เที่ยงธรรม
   นอกจากจะได้เห็นแนวคิด ความเชื่อทางด้านการเมืองของนักการเมืองรุ่นใหม่เหล่านี้แล้ว ยังจะได้รับรู้เรื่องราวทางการเมืองอีกหลายเรื่องที่พวกเขาและเธอได้พบเห็นมา
   และอาจจะใช้หนังสือเล่มนี้แทนบันทึกปากคำ เผื่อวันหน้า อะไรๆเกิดเปลื่ยนไป จะได้มีหลักฐานเอาไว้เปรียบเทียบกัน..
-----------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More