Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

อึ้ง ทึ่ง งง

"อึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง" หนังสือที่มีคำต่อท้ายว่าเป็น "คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง"
   ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย (ไทยแลนด์ เดโมเครซี่ วอทช์ : Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีจิราภรณ์ ดำจันทร์ และพรพรรณ แก้วมุงคุณ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และสิริพรรณ นกสวน สวัสดี เป็นบรรณาธิการ
   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 จำนวน 1,700 เล่ม ความหนา 114 หน้า ราคา 110 บาท ภายในพิมพ์สีตลอดเล่ม รวบรวมคำพูดของนักการเมืองและผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมือง สลับกับการ์ตูนการเมือง
   บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ระบุไว้ในคำนำว่า "หนังสือ อึ้ง ทึ่ง คำคนการเมือง" นี้ ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นเพียงการจ้องจับผิดนักการเมือง แต่ตั้งใจให้เป็นการบอกเล่าสถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญตลอดหนึ่งปีที่ผ่่านมาผ่านถ้อยคำของตัวแสดงหลักทางการเมืองแบบคำต่อคำ ต่างกรรม ต่างวาระ โดยไม่มีการปรุงแต่ง เลือกข้าง และมีหลักฐานอ้่างอิงประกอบแน่ชัด"
   หนังสือเล่มนี้ ได้จัดไว้เป็นตอนๆ ตามหัวข้อต่างๆ ถึุง 15 ตอน
   เปิดตอนแรกด้วยหัวข้่อ "การย้ายและการรวมพรรคการเมือง" ที่หยิบคำพูดของ "พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี ในช่วงการตั้งพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540 ในเรื่องนี้มาให้เห็น
   ส่วนความจริงที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไร ไม่ต้องเป็นคอการเมือง หรือแฟนพันธุ์แท้ ก็คงทราบกันดี
   ตามมาด้วยอีกหลากหลายหัวข้อ เช่น หัวข้อ "ปัญหาทางการเมือง ที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือ การทุจริตคอรัปชั่น" ยกคำพูดของ "นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช" ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2549 จากหนังสือ "ฉะ แฉ ฉาว ๒ เล่ห์.. ลมปากการเมืองไทย" ในเรื่อง "จริยธรรม" ที่ต้องพิสูจน์กันด้วยกระบวนการยุติธรรม
   หัวข้อ ""ภายในปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึง 3 ครั้ง" ยกคำพูดของ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" เมื่อครั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ และในการพบกับ "เนวิน ชิดชอบ" ก่อนตั้งรัฐบาล
   หนังสือเล่มนี้ยังได้เชิญชวนให้่ช่วยกันตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง ที่ www.tdw.polsci.chula.ac.th
อ่านคำคนการเมืองแล้ว
   ก็จะได้มีส่วนร่วมตรวจสอบนักการเมืองด้วย..

--------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More