Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

เปลี่ยน ไฟใต้

".. เหตุที่ใช้ชื่อว่า "เชนจ์" ซึ่งแปลว่า "เปลี่ยน" นั้น เมื่อดูจากเนื้อหาภายในแล้ว น่าจะมาจากการเปลี่ยนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ .."

"ดีพเซ้าท์ บุกกาซีน" ฉบับใหม่ล่าสุด ฉบับที่ 4 มาในชื่อ "เชนจ์ ไฟใต้"
   ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch : DSW - ดีพ เซ้าท์ ว้อทช์ : ดีเอสดับเบิลยู) เป็นผู้จัดทำ มีมูฮำมัดอายุบ ปาทาน และภาสกร จำลองราช เป็นบรรณาธิการ โดยมี "คณะทำงานสนามข่าวสีแดง" เป็นกองบรรณาธิการ
   ฉบับนี้พิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายน จำนวน 5,000 เล่ม ราคา 100 บาท
   เหตุที่ใช้ชื่อว่า "เชนจ์" ซึ่งแปลว่า "เปลี่ยน" นั้น เมื่อดูจากเนื้อหาภายในแล้ว น่าจะมาจากการเปลี่ยนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งประกาศมาตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านแล้วว่า พวกเขามีแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แตกต่างจากรัฐบาลชุัดที่ผ่านมา
   หนึ่งในเนื้อหาภายในเล่มนี้ จึงมีบทสัมภาษณ์หัวหน้ารัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งเคยแถลงต่อรัฐสภาไว้ว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ หนึ่งในเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการ
   นอกจากนี้ ยังมีบทสัมภาษณ์ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน นั่นคือได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
   ในเรื่องจากปก ก็ยังได้เขียนถึงภาพรวมของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากวิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ ภายใต้หัวข้อ "การเมือง 'ทำลาย' การเมือง ดุลอำนาจสุมไฟใต้" ที่ทำให้เห็นถึงอุปสรรคบางอย่างในการแก้ปัญหาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
   และยังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นอีกในฉบับที่ 4 นี้ เช่น บทสัมภาษณ์พิเศษ "หมอดิง" สรายุทธ สกุลนาสันติศาสน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แกนนำในการประท้วงให้ถอนการขึ้นทะเบียนมัสยิดกรือเซะเป็นโบราณสถาน เมื่อปี 2530-2533
   เรื่องราวของ "แหวนมลายู" มีสมัชชา นิลปัทม์ เป็นผู้เขียน บอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมการสวมแหวนหัวพลอยของชาวมลายู ที่เรียกกันว่า "จีจิง"
   อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว หากต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ให้มากขึ้น ก็เข้าไปชมได้ที่ www.deepsouthwatch.org เว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ซึ่งจะมีทั้งรายงานพิเศษ บทความวิชาการ ฐานข้อมูล
   ให้ได้ติดตามกัน...

------------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More