Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

สังคมปรนัย

"..  หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างเรื่องราวคำถามที่เรามักได้ยินกันเสมอเกี่ยวกับการ จัดการกับเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ของคนชั้นกลางหรือมนุษย์เงินเดือน .."

คำว่า "ปรนัย" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายความว่า เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัว ว่า การสอบแบบปรนัย
   หรือก็คือ ข้อสอบแบบตัวเลือกแค่ ก ข ค ง
   ข้อสอบแบบนี้ ที่ไม่กี่ปีมานี้มีงานวิจัยระบุว่า เป็นข้อสอบที่ทำลายเด็กไทย ไม่ได้พัฒนาระบบคิดการใช้เหตุผล  
   หนังสือ "สังคมปรนัย" เล่มนี้ก็พยายามบอกผู้อ่านเหมือนงานวิจัยข้างต้นเช่นกัน
   แต่ไม่เพียงทำลายเด็กไทยเท่านั้น แต่หมายถึงระบบสังคมไทยก็ว่าได้
   “สังคมปรนัย" มี นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นผู้เขียน พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีอธิคม คุณาวุฒิ เป็นบรรณาธิการ และสำนักพิมพ์ เวย์ ออฟ บุ๊ค เป็นผู้พิมพ์ ราคาเล่มละ 170 บาท


    หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างเรื่องราวคำถามที่เรามักได้ยินกันเสมอเกี่ยวกับการจัดการกับเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ของคนชั้นกลางหรือมนุษย์เงินเดือน ว่า
    “วันหยุดนี้จะนอนดูทีวีอยู่บ้าน หรือ จะไปเดินห้าง"
    และถ้าเลือกว่าจะเดินห้าง ก็ต้องเลือกต่อว่าจะไปห้างไหน ก ข ค ง
    นพ.โกมาตรเรียกสังคมแบบนี้ว่า สังคมปรนัย ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ การนำเสนอตัวเลือกสำเร็จรูปแบบง่ายๆ ที่ทำให้เราไม่ต้องใช้ความคิดหรือสติปัญญามากมายนักในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน
    เขาบอกอีกว่า ความคิดในเรื่องตัวเลือกสำเร็จรูปอย่างนี้มีอยู่ทั่วไป ไม่เฉพาะในภาคทุน แต่ยังเป็นเครื่องมือที่รัฐหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองใช้บังคับให้เราเลือกระหว่างตัวเลือกที่เราไม่ได้มีส่วนกำหนด โดยเขายกตัวอย่างสงครามอิรัก ที่จอร์จ บุช ประกาศว่า ถ้าไม่เป็นพวก ก็ต้องเป็นศัตรู (แต่หากมองในประเทศไทย คำพูดนี้อาจจะดูคุ้นๆในช่วงก่อนการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549)
    เรื่องอื่นๆที่เหลือในหนังสือเล่มนี้ แม้ไม่ได้ชี้ชัดถึงลักษณะ "สังคมปรนัย" ตามความหมายของ นพ.โกมาตร แต่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อย อาจด้วยความที่เขาเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของหลายสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าจะนำมาอธิบายร่วมกันได้ คล้ายกับจะเป็นวิธีการตอบคำถาม(ของสังคม)
    โดยใช้วิธีการ "อัตนัย"..

---------------------------
หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More