Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชายแดนไทย-ลาว


".. หนังสือที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวปัญหาเขตแดนไทย-ลาว และชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักของปัญหาเขตแดนในแม่น้ำโขงระหว่างสองประเทศนี้ เกิดจากสัญญาระหว่างไทยและฝรั่งเศส .."

บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาตามแนวชายแดน ระหว่างไทยและประเทศต่างๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นกัน
   ปัญหาชายแดนนี้ ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาระหว่างประเทศเท่านั้น บางครั้งก็กลายเป็นปัญหาภายในประเทศ จนถึงขั้นว่า คนไทยทำร้ายกันเอง
   ปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากสาเหตุใด เหตุใดประเทศที่อยู่ติดกันมานานจึงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เสียที
   สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยจัดการเรื่องแนวชายแดนกับประเทศข้างเคียงไม่ได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ปัญหาเกิดจากประเทศอื่นอีก      

   “จักรวรรดินิยมเหนือแม่น้ำโขง" เป็นหนังสือที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวปัญหาเขตแดนไทย-ลาว และชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักของปัญหาเขตแดนในแม่น้ำโขงระหว่างสองประเทศนี้ เกิดจากสัญญาระหว่างไทยและฝรั่งเศส

   อ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ระบุไว้ว่า ปัญหาเขตแดนไทย-ลาวในแม่น้ำโขง สาเหตุหลักคือ สัญญาที่ฝรั่งเศสทำกับไทย เมื่อปี 2469 ไม่เป็นธรรม เพราะไม่ได้ใช้ร่องน้ำลึกเป็นเส้นเขตแดนตามหลักสากล แต่กลับใช้ร่องน้ำสายแรกที่ใกล้ฝั่งไทยที่สุด
   “จักรวรรดินิยมเหนือแม่น้ำโขง" พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์มติชน ราคา 200 บาท บอกเล่าย้อนไปถึงต้นเหตุของเรื่องราวคือ การล่าเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ทำให้เกิดสงครามไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2436 ก่อนที่ไทยจะต้องยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส
   และอธิบายถึงปัญหาของสนธิสัญญาระหว่างไทย-ฝรั่งเศส จนกระทั่งลาวได้รับเอกราช และจากนั้น ก็เป็นเรื่องราวของปัญหาเขตแดนไทย-ลาว ด้านแม่น้ำโขง ตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน
   ผู้ใดสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทย-ลาว (และอาจจะนำไปประกอบกับเรื่องราวปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาได้อีกด้วย) ก็ไม่ควรพลาดที่จะหามาอ่านกัน..

---------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More