Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต


".. อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อของ "นักสืบเศรษฐศาสตร์" โดยเล่มนี้ได้พาผู้อ่านเข้าไปทำความเข้าใจกับความเป็นไปในสังคม โดยมีพื้นฐานที่เชื่อว่า การตัดสินใจของมนุษย์นั้นเป็นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในทุกๆเรื่อง โดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม .."

เห็นชื่อว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
   หลายคนคงคิดว่า นี่คงเป็นหนังสือน่าเบื่ออีกเล่ม ที่พร่ำบอกเกี่ยวกับทฤษฎี งานวิจัย และศัพท์เฉพาะ ซึ่งคนทั่วไปเข้าใจได้ยาก 
   แต่หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ "เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต" อาจจะพบว่า ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้ เพราะหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่อ่านสนุกและเข้าใจได้ง่าย
   หากใครเคยได้อ่าน "นักสืบเศรษฐศาสตร์" The Undercover Economist ซึ่งเขียนโดยทิม ฮาร์ฟอร์ด ก็จะทราบกันดีว่า หนังสือเศรษฐศาสตร์ที่อ่านสนุกเป็นอย่างไร
    นั่นก็เพราะว่า "เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต" หรือ The Logic of Life นี้ เขียนโดยทิม ฮาร์ฟอร์ด เช่นกัน โดยเล่มนี้ มี อ.สฤณี อาชวานันทกุล ซึ่งเคยแปลและเรียบเรียงหนังสือน่าอ่านหลายเล่ม เป็นผู้แปล
   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 336 หน้า ราคา 220 บาท
   "เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต" อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อของ "นักสืบเศรษฐศาสตร์" โดยเล่มนี้ได้พาผู้อ่านเข้าไปทำความเข้าใจกับความเป็นไปในสังคม โดยมีพื้นฐานที่เชื่อว่า การตัดสินใจของมนุษย์นั้นเป็นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในทุกๆเรื่อง โดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เช่น ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไป เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโทรมในเมือง การไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
   แต่อย่างไรก็ตาม อ.สฤณี ซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ ก็ไม่คิดว่า เรื่องราวที่ทิม ฮาร์ฟอร์ด เขียนนั้นจะต้องอ้างอิงอยู่กับการตัดสินใจที่มีเหตุผล
   อ.สฤณีระบุในคำนำของเธอว่า ทุกคนที่อ่านพึงสังวรว่า การใช้ความมีเหตุมีผลแบบนักเศรษฐศาสตร์นั้นมีประโยชน์ในการค้นหาเหตุผลว่า เหตุใดคนจึงทำสิ่งต่างๆ แต่ห่างไกลเป็นเลนส์เพียงหนึ่งเดียว ที่อธิบายโลกแห่งความเป็นจริง
   แต่แม้ว่า จะมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ อ.สฤณีก็ยังเห็นว่า เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต เป็นหนังสือชั้นยอดที่แสดงให้เห็นความเป็นสากลของมนุษย์
   ส่วนผมเห็นว่า เป็นหนังสืออีกเล่มที่น่าอ่าน ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่า ผมบอกเช่นนี้ เพราะตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ตามที่ทิม ฮาร์ฟอร์ด เขียนไว้
   หรือผมอาจจะไม่ได้คิดอย่างเขาก็ได้..

------------------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More