Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

เข้าใจพม่า


".. หนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของปกศักดิ์ นิลอุบล คนไทยซึ่งเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสหภาพพม่า ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่างปี 2538-2540 .."

ช่วงนี้ มีข่าวคราวเกี่ยวกับ "พม่า" ปรากฏให้คนไทยได้เห็นกันมากมาย
   ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน หรืออาจจะอยู่ในความสนใจของคนไทยส่วนหนึ่งในเรื่องของนางออง ซาน ซูจี
   แม้ว่า เรื่องราวของพม่าจะเข้ามาสู่ความรับรู้ของคนไทยมานาน ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน หรือจะในฐานะใดก็ตาม แต่ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศนี้กลับเป็นที่รับรู้สำหรับคนไทยในวงแคบเหลือเกิน
   บ่อยครั้งจึงเกิดความเข้าใจผิด อันเกิดจากยังไม่เข้าใจกันดีพอ ซึ่งการจะรู้จักบางพื้นที่ได้ ส่วนหนึ่งก็คือ การเข้าไปสัมผัส ได้รับประสบการณ์โดยตรง หรืออีกวิธีหนึ่งคือการอ่านจากประสบการณ์ของผู้อื่น
   “เข้าใจพม่าผ่านประสบการณ์ของปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกราชทูต ณ กรุงย่างกรุง พ.ศ.2538-2551" เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของปกศักดิ์ นิลอุบล คนไทยซึ่งเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสหภาพพม่า ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่างปี 2538-2540
   หนังสือเล่มนี้เป็นโครงการย่อยจากหนังสือ "พม่ากับโลกแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งผู้เขียนระบุไว้ว่า ที่ต้องแยกออกมาเนื่องจากหลายประเด็นและมิติอาจไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะ "เข้าใจพม่า" เป็นการร้อนเรียงเหตุการณ์และประสบการณ์ในด้านต่างๆไว้
   “เข้าใจพม่า" พิมพ์ครั้งแรก ปี 2552 (ไม่ได้ระบุเดือนที่พิมพ์ไว้) จัดจำหน่ายโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ราคา 180 บาท
   เนื้อหาภายในบอกเล่าตั้งแต่ก่อนที่ปกศักดิ์จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตที่สหภาพพม่า ซึ่งเขาได้เล่าถึงการทำ "การบ้าน" เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทย-พม่า โดยได้เดินทางไปเยือน อ.แม่สอด จ.ตาก
   จากนั้นจึงเป็นเรื่องราวประสบการณ์ภายในพม่า เช่น บรรยากาศภายในกรุงย่างกุ้ง เมืองหลวงของสหภาพพม่าในขณะนั้น ในช่วงเวลาที่ปกศักดิ์เข้าไปทำหน้าที่ และในปี 2548 ซึ่งเขากลับไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการเขียนหนังสือ "พม่ากับโลกแห่งศตวรรษที่ 21” ระยะเวลาห่างกันกว่า 10 ปีนั้น เขาบอกว่ากรุงย่างกุ้งเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก
   ประสบการณ์ที่คุณปกศักดิ์ได้เข้าพบนางออง ซาน ซูจี หรือเหตุการณ์เมื่อคราวที่พม่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน หรือเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรประเทศอื่นของพม่าในเอเซีย รวมทั้ง เรื่องราวความเป็นมาของขบวนการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
   “เข้าใจพม่าผ่านประสบการณ์ของปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกราชทูต ณ กรุงย่างกรุง พ.ศ.2538-2551" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ช่วยอธิบายให้รู้จักและเข้าใจพม่าได้ในอีกมุมหนึ่ง
   มุมที่หลายคนยังไม่เคยได้เห็นกัน..

-------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More