Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

เศรษฐกิจไทย 1850-1970

 
".. นับได้ว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภาคภาษาอังกฤษ ที่มีผู้อ่านและอ้างอิงมากที่สุด .."


การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970Economic Change in Thailand 1850-1970 หนังสือที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทยนับตั้งแต่ประเทศนี้เปิดรับอิทธิพลการค้าของโลก และวัฒนธรรมตะวันตกในกลางทศวรรษที่ 19 เป็นต้นมา โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ปี 2393-2513

   หนังสือเล่มนี้มีเจมส์ ซี อินแกรม (James C.Ingram) ศาสตราจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา (แชพเพลฮิลล์) เป็นผู้แต่ง

   ส่วนผู้แปลเป็นภาษาไทยนั้นคือ อ.ชูศรี มณีพฤกษ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเฉลิมพจน์ เอี่ยมกมลา ในส่วนบรรณาธิการคือ อ.สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ ชิเกโตมิ

   พิมพ์ในภาคภาษาไทยครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม 2552 โดยมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ในภาคภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2500 จากการที่ อ.เจมส์ ซี อินแกรม ได้รับทุนขณะศึกษาปริญญาเอกให้ทำวิจัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างปี 2494-2495 ซึ่งได้รับโอกาสจาก อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้ใช้เอกสารของที่ปรึกษาทางการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้

   พิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อปี 2514 หลังจากที่ อ.เจมส์ ซี อินแกรม ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งเมื่อปี 2512

   ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ เดิม อ.เจมส์ ซี อินแกรม จะปรับปรุงหนังสือทั้งเล่ม แต่ท้ายสุด เมื่อได้ทบทวนอย่างดีแล้ว เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเขียนในช่วงปี 2393-2493 แต่ได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทยจากปี 2493-2513

   Economic Change in Thailand 1850-1970 เล่มนี้ นับได้ว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภาคภาษาอังกฤษ ที่มีผู้อ่านและอ้างอิงมากที่สุด มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ พยายามจะแปลมานานแล้ว แต่ก็หยุดชะงักไปหลายปีเนื่องจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

   จนกลับมาแปลอีกครั้ง และกลายเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ไม่ควรพลาด..  

--------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More