Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

เลาะเหลี่ยมโลก".. ภายในมีเรื่องราวจากทุกมุมโลก เริ่มจากเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย คือ พระสยามเทวาธิราช แล้วค่อยๆออกไปยังภูมิภาคอาเซียน .."

ประภัสสร เสวิกุล” ชื่อนี้ หากเป็นนักอ่านนวนิยาย คงไม่มีใครไม่รู้จัก
   นั่นก็เพราะในถนนหนังสือนั้น ชื่อของประภัสสร เป็นที่ทราบกันดีว่า คือ นักเขียนนวนิยายชั้นเยี่ยม หลายต่อหลายเรื่อง เช่น ชี้ค ลอดลายมังกร เวลาในขวดแก้ว
   แต่นอกเหนือจากบทบาทการเป็นนักเขียนนวนิยายแล้ว ประภัสสรยังทำงานเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้องไปประจำอยู่ในหลายประเทศ และได้นำเอามุมมองเกี่ยวกับประเทศต่างๆ มาถ่ายทอดเป็นบทความ ทั้งในคอลัมน์ “วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ กับ ประภัสสร เสวิกุล” หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก และใน “เล่าสู่กันฟัง” เว็บไซต์ www.psevikul.com
   และรวบรวมเป็นหนังสือ ชื่อ “เลาะเหลี่ยมโลก กับ ประภัสสร เสวิกุล” พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยสำนักพิมพ์สยามบันทึก หนา 208 หน้า ราคา 160 บาท มีญาดา ธาราศิริ เป็นบรรณาธิการ
   ภายในมีเรื่องราวจากทุกมุมโลก เริ่มจากเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย คือ พระสยามเทวาธิราช แล้วค่อยๆออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ในเรื่องราวของเขมรแดง เนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเวียดนาม การเมืองเรื่องฟิลิปปินส์ พุทธศาสนาในอินโดนีเซีย
   จากนั้นจะพาไปยังประเทศต่างๆในเอเซีย ทั้งเรื่องกระแสเกาหลี เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศจีน เช่น เทียน อัน เหมิน การทูตปิงปอง
   ยังมีบทที่กล่าวถึงสหรัฐอเมริกา ทั้งในสหรัฐฯเอง และความสัมพันธ์ของสหรัฐฯกับประเทศอื่น เรื่องในยุโรป เช่น สงครามกลางเมืองในสเปน รวมถึง เรื่องราวของตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้
   นอกจากจะอ่านเนื้อหาที่น่าสนใจเหล่านี้ ได้จากหนังสือเล่มนี้ ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมาก รวมไปถึงส่งคำถามและข้อความพูดคุยกับประภัสสรได้ที่ www.psevikul.com


--------------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More