Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ยี่หวา ไชนาทาวน์


".. เรื่องราวภายใน หนังสือเล่มนี้ จึงบอกกล่าวความเป็นไปตั้งแต่อดีตจนถึงความเปลี่ยนแปลงของไชนาทาวน์ ในสหรัฐอเมริกา และยังเชื่อมโยงบอกเล่าถึงเรื่องราวของไชนาทาวน์ในอังกฤษ และกรุงเทพฯ รวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกง .."

ยี่หวา ไชนาทาวน์” สารคดีเล่มสุดท้ายของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีแห่งสวนอักษร
   เรื่องราวเกี่ยวไชนาทาวน์ ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร ต้า เจีย ห่าว ก่อนจะรวมเล่มเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์ มีกิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ เป็นบรรณาธิการ
   สำหรับการพิมพ์ครั้งแรก พิมพ์จำกัดจำนวนเพียง 3,000 เล่ม แต่ละเล่มมีเลขกำกับที่ปกในด้านหน้า โดยเล่มหมายเลขที่ 1-3 มอบให้ครอบครัวของ 'รงค์เก็บรักษา หมายเลข 4 ส่งมอบให้หอสมุดแห่งชาติ หมายเลข 5 เก็บรักษาไว้ที่สวนทูนอิน

   ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการบริหาร เขียนไว้ในเรื่องเล่าแทนคำนำบูชาครู ว่า ภาพที่นำมาเป็นปกของหนังสือเล่มนี้ ตั้งใจเลือกภาพขาว-ดำของ 'รงค์ ลงสีโดยมือตามเทคนิคโบราณ และบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่องานของ 'รงค์ไว้ด้วยว่า
   “งานของคุณ 'รงค์ ทำให้คนหนุ่มอยากใช้ชีวิต อยากออกไปท่องโลกเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาบอกเล่า”
   เช่นเดียวกันกับ “ยี่หวา ไชนาทาวน์” นี้ที่ 'รงค์ เขียนจากประสบการณ์ในไชนาทาวน์ ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เขาเขียนบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า
   “สารคดีนี้เขียนโดยประสบการณ์นานปีของผู้เขียนใน แซน แฟรนซิสโก ผ่านการรู้จักเป็นเพื่อนกับคนจีนหลายคน การอ่านเพื่อศึกษา และเพื่ออ้างอิงบนโต๊ะทำงานหลายเล่ม โดยนักเขียนผู้ได้การยอมรับนับถือ และรายงานข่าวเก็บไว้ในแฟ้มจากหนังสือพิมพ์จีนภาษาอังกฤษ พิมพ์จำหน่ายในไชนาทาวน์”
   เรื่องราวภายในหนังสือเล่มนี้ จึงบอกกล่าวความเป็นไปตั้งแต่อดีตจนถึงความเปลี่ยนแปลงของไชนาทาวน์ ในสหรัฐอเมริกา และยังเชื่อมโยงบอกเล่าถึงเรื่องราวของไชนาทาวน์ในอังกฤษ และกรุงเทพฯ รวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกง
   สำหรับคำว่า “ยี่หวา” นั้น 'รงค์เขียนบอกไว้ว่า “ยี่หวา เป็นคำตอบและเหตุผลของงานเขียนสารคดีถึงบทสุดท้ายนี้”

   ส่วนจะมีความหมายว่าอย่างไรนั้น ต้องเปิดอ่านในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ แต่ก็ไม่ควรพลาดที่จะอ่านตั้งแต่หน้าแรก ของ “ยี่หวา ไชนาทาวน์”...

---------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๓


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More