Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

แผนยึดกรุงธนบุรี

 
".. แท้จริงแล้ว พระเจ้าตากมีสัญญาวิปลาส พระสติฟั่นเฟือน หรือ “บ้า” ตามที่พระราชพงศาวดารระบุไว้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับการรัฐประหาร ที่วางแผนล่วงหน้าไว้หลายเดือน .."


หากกล่าวถึง “พระเจ้าตาก” หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในความรับรู้ของคนไทยโดยทั่วไปแล้ว ก็จะพบว่า พระองค์คือมหาราชผู้กอบกู้แผ่นดิน และถูกโค่นลงเพราะเป็นบ้า
   แต่สำหรับหนังสือ “ชำแหละ แผนยึดกรุงธนบุรี” กลับมีข้อมูลที่แตกต่างออกไป
   “ชำแหละ แผนยึดกรุงธนบุรี” มี ปรามินทร์ เครือทอง เป็นผู้เขียน พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2553 สำนักพิมพ์มติชนเป็นผู้จัดพิมพ์ ความหนา 168 หน้า ราคา 140 บาท

   หนังสือเล่มนี้เกิดจากความสงสัยของปรามินทร์ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 10 หน้ากระดาษสุดท้าย ซึ่งบันทึกเรื่องราวช่วง 2 ปีสุดท้ายแห่งรัชสมัยของพระเจ้าตาก จากเวลาทั้งหมด 14 ปีเศษ ทั้ง “ความน่าสงสัยต่อแผนการรัฐประหารที่เกิดขึ้น และยังรวมไปถึงแผนการชำระประวัติศาสตร์เพื่อปกป้องเหตุการณ์ในครั้งนี้
   ปรามินทร์จึงได้ชำแหละพระราชพงศาวดารที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม พระราชพงศาวดารฉบับพิมพ์สองเล่ม หรือฉบับหมอบรัดเล และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ จดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี จดหมายเหตุโหร โคลงกลอน เอกสารต่างชาติ บันทึกปลีกย่อยของต้นสกุลต่างๆ
   จนออกมาเป็นตอนๆภายในเล่ม ทั้งการชี้ให้เห็นกลอักษรในพระราชพงศาวดาร เรื่องสัญญาวิปลาส ที่ชี้ให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว พระเจ้าตากมีสัญญาวิปลาส พระสติฟั่นเฟือน หรือ “บ้า” ตามที่พระราชพงศาวดารระบุไว้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับการรัฐประหาร ที่วางแผนล่วงหน้าไว้หลายเดือน
   ท้ายเรื่องของเล่ม ได้เขียนคล้ายเป็นบทสรุปของเรื่องนี้ไว้ โดยตอนหนึ่งระบุว่า “ปัญหาของพระราชพงศาวดารตอนกรุงธนบุรีจึงไม่ใช่เรื่องการเล่นการเมือง “ผิดกติกา” ของคนรุ่นก่อน แต่เป็นการไม่ยอบรับ “กติกา” ในเรื่องนี้ของคนรุ่นหลัง จึงพยายามผันแปรปรับเปลี่ยนจนบทอวสานพระเจ้าตาก “ฟั่นเฟือน” ไป เพื่อให้สอดคล้องกับ “กติกาใหม่” นั่นเอง
   ผู้ใดสนใจในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วงกรุงธนบุรี ไม่ควรพลาดที่จะหา “ชำแหละ แผนยึดกรุงธนบุรี” มาอ่านกัน..

-------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More