Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

กระแสเล็กๆ".. หนังสือเล่มนี้นำเสนอให้เห็นกระแสเล็กๆที่เกิดขึ้น และกำลังจะกลายเป็นแรงพลิกโลกนี้ โดยเริ่มต้นไว้ก่อน 75 เทรนด์ .."หลายต่อหลายคนอาจจะมองว่า จะต้องเกาะกระแสใหญ่ๆให้ได้เท่านั้น จึงจะเท่าทันโลกเบี้ยวๆใบนี้
   แต่หนังสือ "เทรนด์จิ๋วพลิกโลก" เล่มนี้ อาจทำให้ความคิดเช่นนั้นเปลี่ยนไป
   เทรนด์จิ๋วพลิกโลก หรือในชื่อเดิม Microtrends เขียนโดย Mark J. Penn หัวหน้าทีมที่ปรึกษาในการหาเสียงของฮิลลารี คลินตัน และ E. Kinney Zalesne ที่ปรึกษาของอัยการสูงสุด แปลเป็นภาษาไทย โดย ภาสกร ประมูลวงศ์ และ โตมร ศุขปรีชา พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์จีเอ็ม บุ๊คส์ www.gmgroup.in.th


   หนังสือเล่มนี้นำเสนอให้เห็นกระแสเล็กๆที่เกิดขึ้น และกำลังจะกลายเป็นแรงพลิกโลกนี้ โดยเริ่มต้นไว้ก่อน 75 เทรนด์ แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ 15 บท เช่น บทความรัก เพศ และความสัมพันธ์ มีเรื่องของ "แม่เสือคูการ์ สาวใหญ่กินเด็ก" บทชีวิตครอบครัว มีเรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นลูก, เป็นเกย์เมื่อสูงวัย
   ในบทเกี่ยวกับการเมืองนั้น มีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น เรื่องของ "ชนชั้นนำผู้แสนอ่อนไหว" เสนอข้อมูลว่า ชนชั้นนำในสหรัฐฯสนใจเรื่องบุคลิกภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่านโยบาย
   “พลังเงียบยังเป็นเสียงสำคัญ" ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจ หรือกลุ่มพลังเงียบจะเป็นตัวตัดสินในการเลือกตั้ง
   ในบทเทรนด์จิ๋วนานาชาติ มีเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้าย ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่า จุดศูนย์กลางของการก่อการร้ายไม่ใช่เพราะความขาดแคลนหรือเพราะความยากจน แต่กลับพบว่า "ทหารแห่งการก่อการร้าย" นั้น เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาดีที่สุด และร่ำรวยที่สุดในโลก
   อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ต้องการทราบความเคลื่อนไหวกระแสเล็กอื่นๆที่(อาจ)จะพลิกโลก หรือต้องการบอกถึงกระแสเล็กๆจากตัวคุณ
  ก็ลองคลิ๊กกันไปที่ www.microtrending.com

-------------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More