Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ


".. บอกเล่าเรื่องราวของเกลือ ที่ไม่ได้มีแต่ความเค็มเท่านั้น หากแต่มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆเรื่องในประวัติศาสตร์ของโลก .."


ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ Salt : A World History หนังสืออีกเล่มหนึ่ง จากฝีมือการเขียนของ มาร์ก เคอร์ลันสกี Mark Kurlansky นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวอเมริกัน
   หากจะกล่าวถึงเคอร์ลันสกี จะพบว่า นักเขียนผู้นี้ มีผลงานออกมามากมาย เช่น ค็อด : ปลาเปลี่ยนโลก ที่หลายคนมีโอกาสได้อ่านในภาคภาษาไทยแล้ว (ปัญญา ชีวิน เป็นผู้แปล พิมพ์ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์มติชน)
   ส่วน “ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ” Salt : A World History เล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2545 แปลเป็นภาษาไทยโดยเรืองชัย รักศรีอักษร พิมพ์ครั้งแรกในภาคภาษาไทยนี้โดยสำนักพิมพ์มติชน เมื่อเดือนตุลาคม 2551
   สำหรับภาพหนังสือที่นำมาประกอบนี้ เป็นเล่มพิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ความหนา 496 หน้า ราคา 280 บาท สำนักพิมพ์มติชนเช่นกัน
   เนื้อหาของ “ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือSalt : A World History บอกเล่าเรื่องราวของเกลือ ที่ไม่ได้มีแต่ความเค็มเท่านั้น หากแต่มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆเรื่องในประวัติศาสตร์ของโลก
   ทั้งบทบาทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อในเรื่องเพศ เช่น ความเชื่อว่าเกลือจะกระตุ้นแรงปรารถนาทางเพศ แม้แต่คำเกี่ยวกับตัณหาในภาษาอังกฤษ (salacious) ก็มีรากมาจากคำเกี่ยวกับเกลือในภาษาโรมัน
   เรื่องของเกลือกับความมั่งคั่งของหลายตระกูลที่เข้าไปเสาะหาและนำมาสู่การค้า
   เกลือกับอาหารของแต่ละชนชาติ ซึ่งในประเด็นของอาหารนี้ เคอร์ลันสกีได้แทรกสูตรอาหารเข้ามาด้วย
   รวมไปถึง สงครามที่เกิดขึ้นจากเกลือ และผลแพ้-ชนะในสงคราม ที่มีเกลือเข้าไปเป็นตัวตัดสิน
   เรืองชัย ผู้แปล บอกเล่าถึงความประทับใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ไว้ในคำนำว่า หลังจากอ่านหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือแล้ว ประทับใจในความอัจฉริยะของเคอร์ลันสกี ที่เขียนประวัติศาสตร์ให้เป็นเหมือนนวนิยายที่อ่านสนุก เพลิดเพลิน ให้ความรู้ และแง่มุมต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเมือง ศาสนา และขนบประเพณีของชาติต่างๆ ในอดีตได้อย่างน่าสนใจ
   หลายคนที่ได้อ่าน ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ” Salt : A World History ก็คงจะคิดเช่นเดียวกับเรืองชัย และคงคิดอีกว่า เกลือ เม็ดขาวที่เราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ได้มีแต่ความเค็มเท่านั้น
   แต่ยังมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายอยู่ในเกลือ..

-----------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More