Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

หนังสือของเช


".. เชเขียนหนังสือเล่มนี้จากบันทึกประจำวันของเขา คล้ายกับ The Motorcycle Diaries: A Journey Around South America ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ สร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับชม .."Pasajes de la Guerra Revolucionaria en Cuba
   หนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งเขียนโดย เอร์เนสโต “เช” เกวารา
   เชเขียนหนังสือเล่มนี้จากบันทึกประจำวันของเขา คล้ายกับ The Motorcycle Diaries: A Journey Around South America ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ สร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับชม
   หากแต่สองเรื่องนี้มีความต่างกันตรงช่วงเวลา
   นั่นคือ Pasajes de la Guerra Revolucionaria en Cuba เขียนจากบันทึกในช่วงสงครามปฏิวัติคิวบา ระหว่างปี 2499-2502 หลังการเดินทางในอเมริกาใต้โดยรถจักรยานยนต์แล้ว 4 ปี

   จากข้อมูลในวิกิพีเดีย http://en.wikipedia.org/wiki/Episodes_of_the_Cuban_Revolutionary_War ระบุว่า หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี 2506 แปลเป็นภาษาอังกฤษในอีก 5 ปีต่อมา ในชื่อ Reminiscences of the Revolutionary War และอีกครั้งในชื่อ Episodes of the Cuban Revolutionary War เมื่อปี 2539
   หลังการพิมพ์ครั้งนั้นไม่นาน “อเลอิดา มาร์ช” ภรรยาของเช ก็ได้ค้นพบต้นฉบับอีกเล่ม ซึ่งเขียนไว้โดยลายมือของเชว่า “นี่คือหนังสือ Reminiscences ฉบับแก้ไขและขยายความ ถ้ามันได้พิมพ์อีกครั้ง” (จาก 'สาส์นของอเลอิดา เกวารา' ภายในหนังสือเล่มล่าสุด)
   หนังสือเล่มนี้จึงตีพิมพ์อีกครั้ง โดยศูนย์เช เกวารา ฮาวานา คิวบา ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงตามความปรารถนาของเชทุกอย่าง ตามที่เขาเขียนไว้โดยลายมือบนต้นฉบับ และได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อปี 2548 ในชื่อ Reminiscences of the Cuban Revolutionary War
   สำหรับภาคภาษาไทยนั้น ใช้ชื่อว่า “บันทึกสงครามปฏิวัติคิวบา” แปลโดย “วาด รวี” ผู้เคยมีผลงานหนังสือในชื่อ “ประวัติศาสตร์นักทำหนังสือกบฏ (ฉบับใต้ดิน)” จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ และได้รับการตรวจทานจากต้นฉบับภาษาสเปน พิมพ์ครั้งแรกปี 2552 (ในคำนำของวาด รวี ลงท้ายไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2552) โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญา ภายใต้โครงการหนังสือเช เกวารา ซึ่งร่วมมือกันระหว่างสำนักพิมพ์ศรีปัญญาและสำนักหนังสือใต้ดิน
   “บันทึกสงครามปฏิวัติคิวบา” จึงเป็นหนังสือ ซึ่งผู้สนใจในตัวเช รวมทั้งผู้สนใจในเรื่องราวการปฏิวัติคิวบาไม่ควรพลาด
   เพราะนี้คือบันทึกซึ่งเขียนและแก้ไขปรับปรุงด้วยตัวเอง โดย “เช เกวารา”..

-------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More