Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน
".. หนังสือซึ่งได้รับทุนปรีดี พนมยงค์ จากมูลนิธิ 50 ปี ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย .."


หากกล่าวถึง อ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายต่อหลายคนคงได้รู้จักนักวิชาการท่านนี้จากผลงานหลากหลายที่ผ่านมา
   ทั้งจากทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นที่กล่าวขานมายาวนานอย่าง “สองนคราประชาธิปไตย” จนมาถึงหนังสือภาคต่อของสองนครา ที่ใช้ชื่อว่า “ทักษิณา-ประชานิยม
   หรือในบทบาทนักการเมือง ทั้งการเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคมหาชน

   จนมาวันนี้ อ.เอนกได้มีผลงานเล่มใหม่ออกมา ในชื่อ “แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย” หนังสือซึ่งได้รับทุนปรีดี พนมยงค์ จากมูลนิธิ 50 ปี ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   หนังสือเล่มนี้มี 7 บท เริ่มจากการปูพื้นฐานทางความคิดในบทที่ 1 และ 2 เพื่อให้เห็นปัญหาและจุดอ่อนของประชาธิปไตยในประเทศไทย และจะแก้ไขอย่างไรในความคิดของ อ.เอนก
   ส่วนในบทที่ 3-6 บอกถึงเหตุผลเชิงทฤษฎีว่า ทำไมต้องสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเองและจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
   และบทที่ 7 เป็นบทสรุป และทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนราษฎรให้เป็นพลเมือง จะแก้ปัญหาและจุดอ่อนของประชาธิปไตยในปัจจุบันได้อย่างไร
   “แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน” จึงเป็นหนังสืออีกเล่ม ที่พยายามแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ..

----------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More