Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตาคลี น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้
".. เป็นหนังสือที่เปิดโปงธุรกิจสงครามราคาแพงในประวัติศาสตร์เปื้อนเลือดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้รับเกียรติจากปัญญาชนคนเดือนตุลานำไปบันทึกไว้ในสายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย .."
อีกหนึ่งผลงานของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีแห่งสวนอักษร สำหรับ "ตาคลี น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้" หนังสือในชุดสารคดีภาคสนาม
   พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยาม เมื่อ พ.ศ.2515 ก่อนจะพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2516 โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

   ปกหนังสือ ซึ่งนำมาประกอบครั้งนี้ คือ การพิมพ์รวมเล่มครั้งที่สอง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 จำนวน 2,000 เล่ม โดยสำนักพิมพ์สามัญชน มี เวียง-วชิระ บัวสนธ์ เป็นบรรณาธิการ
   เป็นการพิมพ์อีกครั้งที่ห่างจากครั้งแรกถึง 36 ปี
   "ตาคลี น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้" เป็นสารคดีจากพื้นที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อครั้งสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย ช่วงสงครามเวียดนาม ในปี 2515
   'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนสารคดีเรื่องนี้จากการลงพื้นที่จริง พร้อมด้วยเพื่อนหนุ่ม เจษฎา เดชะรัตน์ และ สุรชัย จันทิมาธร
   รายงานข้อเท็จจริงจากปากคำของผู้คนที่เกี่ยวข้องและจากการได้พบเห็น และใช้สำนวนการเขียนอย่างที่คนเคยอ่านผลงานของเขาคุ้นเคย
   “..สงครามอาจมีคำจำกัดความมากมายขึ้นทั้งพื้นฐานความคิดที่ไม่เหมือนกัน แต่ในความรู้สึกเบื้องเร้นลึกของหัวใจผู้คน แน่นอน-ทุกคนที่เกี่ยวข้อง-ต่างละอายในบาป..”
   แคน สาริกา บรรณาธิการ เครือเนชั่น ผู้เขียนหนังสือ "คนตุลาตายแล้ว" เขียนไว้ใน "เสมือนคำนำ" กล่าวถึง "ตาคลี น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้" ว่าเป็นหนังสือที่เปิดโปงธุรกิจสงครามราคาแพงในประวัติศาสตร์เปื้อนเลือดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้รับเกียรติจากปัญญาชนคนเดือนตุลานำไปบันทึกไว้ในสายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย
   เรื่องราวเกี่ยวกับ "ตาคลี" ปรากฏชัดอยู่แล้วในหนังสือ ฐานะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุของเรื่องราว ส่วน "น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้" นั้น จะเป็นอย่างไร คงต้องหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านจึงจะทราบคำตอบของคำถามนี้
   อาจจะอยู่ต้นเล่ม ท้ายเล่ม หรืออาจจะอยู่ในเนื้อหาทั้งหมดของสารคดีภาคสนามเล่มนี้
   "ตาคลี น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้"...


------------------------


ท้ายเรื่อง
เว็บไซต์สำนักพิมพ์สามัญชน http://samanchonbooks.blogspot.com
แคน สาริกา บรรณาธิการ เครือเนชั่น มี twitter คือ @can_nw


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More