Share

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เด็ก สตรี คนชรา
".. มีหลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ “เด็ก สตรี คนชรา” ว่า มีลักษณะของการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยชัดเจนกว่าประเด็นอื่น แต่เขากลับมองว่า งานเขียนชุดนี้เป็นเพียงงานเขียนในช่วงที่เขาพยายามทำความเข้าใจ “ความไม่เหมือนกัน” ของผู้คน .."


บ่อยครั้งที่เราอาจจะหลงลืมกันไปได้ว่า คนเราไม่เหมือนกัน
   หลายต่อหลายครั้งที่คนเรามักจะคิดไปเอง โดยใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง หรือใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งว่า คนอื่นๆคงคิดเหมือนเรา มีทัศนคติทางการเมือง หรือมีรสนิยมเหมือนกับเรา
   จนทำให้บางครั้ง เมื่อเราพบเจอคนอื่นที่กระทำในสิ่งที่ต่างจากวิถีชีวิตของเรา หรือทำอะไรที่เรามองว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เราก็อาจจะประเมินคุณค่าของคนอื่นไปในทางลบ
   แต่ก็มีหลายคน ซึ่งพยายามจะทำความเข้าใจผู้อื่น อย่างเช่น “อธิคม คุณาวุฒิ” ที่เขียนคอลัมน์ “เด็ก สตรี และคนชรา” ในนิตยสาร ฅ.คน เมื่อช่วงปี 2548-2550 โดยมีเจตนาเบื้องต้นเพื่อพยายามสังเกต เรียนรู้ และทำความเข้าใจ “ผู้อื่นที่ไม่เหมือนเรา” 
   และเมื่อเวลาผ่านไป เหตุปัจจัยในแต่ละช่วงเวลาก็เปลี่ยนไป หลายต่อหลายครั้ง ในคอลัมน์นี้ ก็มีไม่ใช่แค่เด็ก สตรี และคนชรา ในทางกายภาพ สำหรับ “ผู้อื่นที่ไม่เหมือนเรา”
   อธิคมได้รวบรวมคอลัมน์นี้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “เราสูญเสียมันไปตอนไหน” เมื่อเดือนมีนาคม 2550 โดยสำนักพิมพ์ พิมพ์บูรพา
   และมาเปลี่ยนชื่อเป็น “เด็ก สตรี คนชรา” ในการพิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อเดือนมีนาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์ way of book (waymagazine@yahoo.com) มี “ทินกร หุตางกูร” เป็นบรรณาธิการ ความหนา 237 หน้า ราคา 170 บาท
   อธิคมเขียนไว้ในคำนำว่า มีหลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ “เด็ก สตรี คนชรา” ว่า มีลักษณะของการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยชัดเจนกว่าประเด็นอื่น แต่เขากลับมองว่า งานเขียนชุดนี้เป็นเพียงงานเขียนในช่วงที่เขาพยายามทำความเข้าใจ “ความไม่เหมือนกัน” ของผู้คน เขาให้เหตุผลว่า..
   “เพราะเมื่อพ้นจากช่วงวัยของการสร้างและทำความรู้จักตัวเองแล้ว เงื่อนไขภารกิจที่เหลือคือการมีชีวิตร่วมกับผู้อื่น...ผู้อื่นที่อาจถูกสร้างขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติสำคัญเกือบทุกประการตรงกันข้ามกับเรา
   อ่านหนังสือเล่มนี้กันแล้ว หากมีหลายคนคิดจะทำภารกิจที่เหลือโดยการมีชีวิตร่วมกับคนอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากเรา คุยกัน ทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น
   ก็คงจะดี.. 


---------------------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More