Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กระชากหน้ากากอุตสาหกรรมอาหาร".. เนื้อหากล่าวถึงวงการอาหารในสหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอเมริกาส่วนใหญ่ และมีผลไปถึงประชากรในประเทศอื่นๆอีกด้วย .."

กระชากหน้ากากอุตสาหกรรมอาหาร” หนังสือซึ่งสุนทรี เกียรติประจักษ์ แปลมาจาก “Appetitte for Profit : How the food industry undermines our health and how to fight back” เขียนโดยมิเชล ไซมอน ทนายความด้านสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกา มีคาร์ล บรอมลีย์ เป็นบรรณาธิการ

   ฉบับภาษาไทยมี นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นบรรณาธิการ   พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2553 จำนวน 2,000 เล่ม โดยแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการพิมพ์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   เนื้อหากล่าวถึงวงการอาหารในสหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอเมริกาส่วนใหญ่ และมีผลไปถึงประชากรในประเทศอื่นๆอีกด้วย เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารของสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทข้ามชาติ ที่มีสาขาไปทั่วโลก 

   มิเชล ไซมอน ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมทำให้อาหารมีแต่รสหวาน มัน เค็ม เต็มไปด้วยไขมันเทียม ฮอร์โมน และสารปรุงแต่ง แต่กลับทิ้งสารอาหารออกไปในระหว่างการแปรรูป ทำให้เกิดผลร้ายตามมา 

   มีรายงานว่า จำนวนคนซึ่งมีน้ำหนักเกินทั่วโลกมีอยู่ 1,100 ล้านคน เท่ากับจำนวนผู้ที่มีน้ำหนักต่ำเกินไป แต่ทั้งสองกลุ่มกลับต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะขาดแคลนสารอาหารและโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกัน

   หนังสือเล่มนี้ยังบอกเล่าถึงความเกี่ยวข้องของฝ่ายการเมือง ซึ่งหลายครั้งกลับไปเข้าข้างบริษัทผู้ผลิตอาหารแทนที่จะอยู่กับผู้บริโภค แต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้กล้าในวงการสาธารณสุขจำนวนมาก ลุกขึ้นสู้กับอิทธิพลของวงการอุตสาหกรรมอาหาร

   ผู้ใดสนใจหนังสือเล่มนี้ ติดต่อขอรับได้ที่แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-2188445 และ 02-2513531

   สถานศึกษา คคส.จัดส่งให้ฟรี..

-------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More