Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ก้าวที่พลาด

".. เรื่องราวความจริงของชีวิตที่บันทึกอยู่ในก้าวที่พลาดมีทั้งสิ้น 15 เรื่อง โดยในส่วนที่อ้างอิงถึงชื่อบุคคล สถานที่ และหน่วยงานบางแห่ง เป็นนามสมมติทั้งสิ้น บางครั้งก็เลี่ยงที่จะเอ่ยถึง เพื่อป้องกันผลกระทบ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเข้มข้นของเรื่องราวลดลง .."


บันทึกความจริงของชีวิตที่พลิกผันจากใจวัยรุ่นผู้เคยกระทำความผิด” เป็นโปรยหัวของหนังสือ “ก้าวที่พลาด”
   หนังสือซึ่งรวบรวมงานเขียนของเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จำนวน 15 คน ซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการ “เรื่องเล่าจากลูกที่ก้าวพลาด” ดำเนินการอบรมโดยนิตยสารสารคดีและสำนักพิมพ์สารคดี
   “ก้าวที่พลาด” มีสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ เป็นบรรณาธิการเล่ม จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็นผู้สนับสนุนการพิมพ์เพื่อเผยแพร่
   โครงการ “เรื่องเล่าจากลูกที่ก้าวพลาด” ที่มาของหนังสือเล่มนี้ ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2552 มีวิทยากร 3 คน คือ อรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีอิสระ วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ อาจารย์พิเศษวิชาการเขียนสารคดีและนักวิชาการอิสระ และวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี
   เรื่องราวความจริงของชีวิตที่บันทึกอยู่ในก้าวที่พลาดมีทั้งสิ้น 15 เรื่อง โดยในส่วนที่อ้างอิงถึงชื่อบุคคล สถานที่ และหน่วยงานบางแห่ง เป็นนามสมมติทั้งสิ้น บางครั้งก็เลี่ยงที่จะเอ่ยถึง เพื่อป้องกันผลกระทบ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเข้มข้นของเรื่องราวลดลง
   “..ข้าวคำแรกที่ตักเข้าปาก ผมนึกถึงข้าวของแม่ที่ทำให้ผมกินที่บ้านทุกวัน ผมรู้สึกคิดถึงแม่และเสียใจที่ชีวิตผมตอนนี้ไร้อิสรภาพ..” นี่เป็นความรู้สึกที่ “ชูชัย” เขียนไว้ในเรื่องราวของเขา ในวันแรกที่ถูกนำตัวไปศูนย์อบรมแห่งหนึ่ง
   หรือจะเป็นความคิดของ “ยุทธ์” หลังจากถูกคุมตัวในหลายๆแห่ง เขาเขียนเรื่องนี้หลังจากเข้าไปอยู่ในบ้านกาญจนาฯได้ประมาณ 8 เดือนว่า 
   “..ในช่วงเวลาที่มีความสุขเล็กๆ ผมมักจะมองเรื่องราวที่ผ่านมาเสมอ ผมเสียดายอนาคตมากที่ต้องมาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ และต้องเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทำผิดพลาดไปแล้ว การศึกษาของผมต้องจบลงทันที
   บทบันทึกชีวิตจริงในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นความคิดความรู้สึกของเยาวชนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียใจต่อการก้าวเดินในเส้นทาง ที่วันนี้ พวกเขารู้คิดว่า พลาดไปแล้ว
   ก็เหลือแต่เพียงสังคม ว่าจะให้อภัยและให้โอกาสพวกเขาเหล่านี้หรือไม่..


---------------------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More