Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เอส-อี-เอ็กซ์


".. เหมือนกับเซ็กส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคม ที่บางครั้งเราคิดว่าชัดเจนและคุ้นเคย แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้อะไรเลย .."เอส-อี-เอ็กซ์” เป็นหนังสือ ซึ่งนำเรื่องเพศมาบอกเล่าแก่ผู้อ่าน โดยใช้วิธีการกะเทาะให้เห็นว่า หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้น เราเข้าใจผิดมาโดยตลอด

   หนังสือเล่มนี้มี “ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์” รองศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เขียน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2553 สนับสนุนการพิมพ์โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดจำหน่ายโดยบริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) ราคา 250 บาท
   การตั้งชื่อว่า “เอส-อี-เอ็กซ์” เป็นเหมือนรหัสของหนังสือเล่มนี้ นั่นก็เพราะ อ.ชลิดาภรณ์ต้องการให้ความหมายของชื่อนี้ว่า เป็นการเขียนภาษาอังกฤษที่คนคุ้นเคยให้เป็นภาษาไทย เหมือนกับเซ็กส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคม ที่บางครั้งเราคิดว่าชัดเจนและคุ้นเคย แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้อะไรเลย สื่อถึงความไม่ตรงไปตรงมาและซับซ้อนของเซ็กส์ในชีวิตทางสังคมของคน

   ภายในหนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน เริ่มจากประเด็นเซ็กส์ในกรอบ/เซ็กส์นอกกรอบ ซึ่งเป็นประเด็นของการนิยามความเหมาะควรหรือถูกผิดในเรื่องเพศ อาทิ เรื่องความตายของหญิงอ้วน เพศสภาพใน AF หรือเรื่องนัยยะของถุงยาง

   ประเด็นเพศวิถีกับความรุนแรง อธิบายให้เห็นว่า บางครั้งก็มองกันว่าคนบางกลุ่มเป็นเหยื่อของความรุนแรง แต่แท้จริงทุกคนก็เป็นได้ทั้งผู้กระทำและถูกกระทำ อาทิ เรื่อง ทอมโหดหญิงบ้า หรือเรื่องข่มขืนผู้ชาย

   และประเด็นเพศสภาพ/เพศวิถีในการเมืองภาครัฐ ซึ่งรวมประเด็นที่ถูกผลักเข้าสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะและการโต้เถียงต่อสู้ทางการเมือง รวมทั้งเรื่องการใช้เพศวิถีเป็นอาวุธทางการเมือง อาทิ การเมืองภาครัฐกับเพศสภาพ, พื้นที่ทางสังคม เพศวิถี กับรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญ สตรีนิยมภาครัฐและขบวนการผู้หญิง, การเมืองของเรื่องส่วนตัวภาคสภาผัวเมีย, รัฐแทรกแซงเซ็กส์ ?

   ใครสนใจก็หาซื้อมาอ่านกันได้ตามร้านหนังสือทั่วไป หรือหากอยากพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเพศสภาพและเพศวิถีกับ อ.ชลิดาภรณ์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ก็เปิดทวิตเตอร์ไปที่ @chalidaporn ได้โดยพลัน..

------------------------------


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓

ท้ายเรื่อง
ส่วนอันนี้ ภาพงานเปิดตัวหนังสือ        http://www.flickr.com/photos/dekchildkong/sets/72157624973402350/

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More