Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ปัญญาญี่ปุ่น
".. วามพยายามสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ ด้วยการใช้ลัทธิทหารและอุดมการณ์ชาตินิยม ก่อนที่ทั้งสองสิ่งนั้น จะนำพาประเทศไปสู่ความล่มสลาย เข้าสู่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ .."


ปัญญาญี่ปุ่น” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผ่านวิกฤตอุตสาหกรรมยานยนต์ 

มี “ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา” ผู้ก่อตั้ง Open เป็นผู้เขียน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 โดยสำนักพิมพ์ openbooks มี “สินีนาถ เศรษฐพิศาล” เป็นบรรณาธิการ ความหนา 170 หน้า ราคา 165 บาท 


รหัสหนังสือของเล่มนี้ น่าจะเป็นประโยคที่ภิญโญเขียนไว้ในคำนำว่า “ปัญญาญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่น่าศึกษา ซึมซับ และเก็บบทเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและใช้งาน"

"ในยามที่ปัญญาไทยตกต่ำ แตกสลายจนไม่อาจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคมของตัวเองได้"

ปัญญาญี่ปุ่น” จึงบอกเล่าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผ่านพัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก โดยมุ่งเน้นไปที่ความพยายามปรับตัวเพื่อรับแรงกดดันให้เปิดประเทศจากตะวันตก 

ความพยายามสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ด้วยการใช้ลัทธิทหารและอุดมการณ์ชาตินิยม 

ก่อนที่ทั้งสองสิ่งนั้นจะนำพาประเทศไปสู่ความล่มสลาย เข้าสู่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ 

สิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าการสร้างตัวเองจนกลายเป็นมหาอำนาจทางการทหารทัดเทียมตะวันตกในเวลาอันสั้นหลังการเปิดประเทศ ตามที่หนังสือเล่มนี้ได้บอกกล่าว

คือ การที่ญี่ปุ่นสร้างตัวเองจากเถ้าถ่านให้กลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะค่ายรถยนต์ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า ต่างก่อร่างสร้างตัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ซึ่งแต่ละบริษัทก็จำเป็นต้องเรียนรู้และผ่านพ้นไปให้ได้ 

ส่วนจะนำมาปรับใช้กับสังคมไทย ที่ประสบปัญหาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างในขณะนี้ได้หรือไม่ อย่างไรนั้น ภิญโญมองว่า 

“คำตอบที่จะเป็นทางออกนั้น เป็นปัญญาใหม่ที่ต้องใช้ทั้งเวลา ความอุตสาหะ และความเสียสละของผู้คนทั้งสังคม 

"และบ่อยครั้งก็มากกว่าหนึ่งชั่วอายุคน เพื่อที่จะสร้างถนนสายปัญญาขึ้นมาใหม่จากมุมมองของทุกฝ่าย เพื่อให้สังคมไทยก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเท่าเทียมกัน” 

“มีเพียงถนนสายปัญญาเท่านั้น ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมานั่ง เดิน ยืน นอน และวิ่งหนีกระสุน-บนถนนสายเก่า 

"ไม่ว่าถนนสายนั้นจะชื่อว่าราชดำเนิน ราชประสงค์ หรือราชดำริ”..


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ท้ายเรื่อง
- สำนักพิมพ์ openbooks  www.onopen.com

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More