Share

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

เรื่องลับๆของเวลา".. มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเราในการถักทอการรับรู้เวลา เขาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ซึ่งจะสำรวจการทำงานของเวลาในบริบทที่กว้างขึ้น .."


ความลับของเวลา”  เป็นชื่อในภาคภาษาไทยของ Time : A User's Guide หนังสือซึ่งเจาะลึกมุมมองใหม่ของเวลา จากแนวติดทางวิทยาศาสตร์ สังคม และปรัชญา จนถึงวิธีสร้างสุขโดยเวลา

พิมพ์ในภาคภาษาอังกฤษมาได้สักระยะแล้ว แต่พิมพ์ภาคภาษาไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2553 เป็นหนังสือลำดับที่ 14 ของสำนักพิมพ์ GM BOOKS ราคา 220 บาท 


มี “สเตฟาน ไคลน์” (Stefan Klien)  หนึ่งในนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของยุโรป เป็นผู้เขียน และ “มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ” เป็นผู้แปล

รหัสของหนังสือเล่มนี้ สเตฟาน ไคลน์ เขียนไว้ในบทนำว่า “ความลับของเวลา” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเราในการถักทอการรับรู้เวลา เขาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ซึ่งจะสำรวจการทำงานของเวลาในบริบทที่กว้างขึ้น

ตอนที่หนึ่งเป็นการพิจารณาการกำเนิดของเวลาภายในตัวเรา และกระบวนการมากมายในสมองที่กระตุ้นความรู้สึกเกี่ยวกับเวลา โดยยกตัวอย่างการทดลอง เช่น 

การทดลองของ “มิเชล ซิฟเฟรอ” นักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศส ซึ่งทดลองลงไปอยู่ในถ้ำ โดยไม่นำนาฬิกาลงไปด้วย 

หรือยกตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง โรพ ของอัลเฟรด ฮิตช์ค็อก เพื่ออธิบายถึงเรื่องการรับรู้เวลาของมนุษย์ว่าไม่แน่นอนอย่างไร

ตอนที่สอง เป็นเรื่องของการใช้เวลา ทำให้เห็นว่า เราตอบสนองต่อจังหวะของสิ่งแวดล้อมอย่างไร และตอนที่สาม ให้ความสำคัญแก่มิติทางจักรวาลของเวลา และจะพิจารณาว่า ทำไมคนเราจึงคิดว่า เวลามีการไหล และทุกสิ่งทุกอย่างถูกครอบงำด้วยเวลาจริงๆหรือไม่

“ความลับของเวลา” นอกจากจะทำให้เราได้เข้าใจถึงความรู้สึกต่อเวลา อย่างที่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวไว้ว่า “เมื่อนั่งข้างๆสาวสวยสองชั่วโมง มันดูเหมือนแค่สองนาที แต่ถ้านั่งบนเตาร้อนๆสองนาที จะดูเหมือนยาวนานสองชั่วโมง” แล้ว 

ยังจะไขความลับของเวลาเพื่อให้เห็นขั้นตอนสู่ชีวิตที่ผ่อนคลายกว่าในเวลาที่เราท่านมีกันเท่าเดิม..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More