Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

จะรักกันอย่างไร

"..  จากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ของ อ.อรรถจักร์ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนของสังคมไทย และต่อปัญหาของสังคมสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยร่วมสมัย  .."


จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน” หนึ่งในหนังสือซึ่งเขียนถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงหลายปีมานี้ ที่หลายคนมองว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองมากที่สุด และยังมองหาทางออกของปัญหาไม่เจอ 

หนังสือเล่มนี้ “อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์” อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ซึ่งเขียนบทความในหนังสือพิมพ์และเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่ม เป็นผู้เขียน 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2553 โดยสำนักพิมพ์โอ้ มาย ก็อด ohmygodbooks.com มี “อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา” เป็นบรรณาธิการ 

เนื้อหาภายใน เป็นการแสดงทรรศนะจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ของ อ.อรรถจักร์ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนของสังคมไทย และต่อปัญหาของสังคมสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยร่วมสมัย 

เริ่มจากการปูพื้นให้เห็นปัจจัยที่ทำให้เราไม่เข้าใจกัน โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ จริยธรรมของสังคมไทย ความรุนแรงในสังคมไทย ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป เรื่องราวเกี่ยวกับสีแดงและชนชั้น และวิธีการที่เราจะเริ่มรักกัน 

อ.อรรถจักร์เขียนในคำนำไว้ว่า “ในเวลาที่เขียนบทความ ผู้เขียนมักจะมีความหวังและความฝันเล็กๆว่าบทความที่ตนกำลังเขียนนี้ จะมีประโยชน์อยู่บ้างในการทำให้คนไทยมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 

"ว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งไพศาลเพียงใด มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมหรือเกิดปัญหาสังคมต่างๆ 

"และมีทางเลือกอะไรบ้างที่สังคมควรจะนำมาพิจารณาเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นขึ้นและอย่างสร้างสรรค์ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” 

หลังอ่าน “จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน” ก็เชื่อว่า หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นส่วนช่วยให้ความหวังและความฝันเล็กๆของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้บ้าง 

อย่างน้อยๆก็ช่วยทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More