Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

กลุ่มราชครู


".. เนื้อหาภายในไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาผ่านการพิจารณาแบบพรรคการเมืองในแบบตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียว หากยังศึกษาลึกลงไปถึงภาพของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีสายสัมพันธ์ของความเป็นญาติ .."หากเอ่ยถึงกลุ่ม “ราชครู” คอการเมืองไทยน้อยคนนักจะไม่รู้จัก 

นั่นก็เพราะกลุ่มการเมืองดังกล่าวนี้ได้เข้ามามีบทบาท มีอำนาจทางการเมืองโดยมาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 ซึ่งนำโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) 

ร่วมด้วย พ.ท.เผ่า ศรีนานนท์ พ.อ.สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ท.ถนอม กิตติขจร พ.ต.ประมาณ อดิเรกสาร ร.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 

นาม “กลุ่มราชครู” ก็ได้มาจากการที่กลุ่มนี้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในครอบครัว มีแหล่งที่อยู่ในละแวกเดียวกัน นั่นคือ ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน กทม. 

หลังการรัฐประหาร กลุ่มราชครูก็ได้เข้าร่วมกับพรรคเสรีมนังคศิลา ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ก่อนที่จะถูกกันออกจากเวทีการเมืองจากการที่ “กลุ่มสี่เสา” ภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กลุ่มราชครูได้กลับมาผงาดในการเมืองไทยอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ “พรรคชาติไทย” รวมทั้งยังแตกหน่อออกเป็น “พรรคชาติพัฒนา” อีกในภายหลัง จนกระทั่ง รสช.เข้ายึดอำนาจในปี 2534 

พัฒนาการของกลุ่มราชครูนี้ “นรนิติ เศรษฐบุตร” รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยและเขียนออกมาครั้งแรกเมื่อปี 2542 ในชื่อ “บทบาทของก๊กการเมืองนอกระบบพรรค: ศึกษากรณีกลุ่มราชครู” 

และพิมพ์เป็นหนังสืออีก โดยเล่มนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สาม ในชื่อ “กลุ่มราชครูในการเมืองไทย” โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน2553 

เนื้อหาภายในไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาผ่านการพิจารณาแบบพรรคการเมืองในแบบตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียว 

หากยังศึกษาลึกลงไปถึงภาพของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีสายสัมพันธ์ของความเป็นญาติ ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างในการศึกษากลุ่มการเมืองได้อีกหลายกลุ่มในประเทศไทย 

ที่ยึดโยงและเปลี่ยนมือกันในหมู่เครือญาติมายาวนาน ในการเมืองแบบไทยๆ ได้เป็นอย่างดี..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More