Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เชิงอรรถปฏิวัติ".. หน้าปกใช้ภาพ LE DESORDRE, C'EST MOI ผู้ไร้ระเบียบคือฉันเอง หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ Action No.10 ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 1968 .."
หมุดหมายของการ “ปฏิวัติ” ที่สำคัญของโลกกลมๆใบนี้ น่าจะอยู่ในปี ค.ศ.1968 หรือในปี 2511 ปีที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ร่างกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ เกือบสิบปี 

ส่วนในประเทศอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมทั้งยุโรป อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเซียตะวันออก และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆกับบ้านเมืองของเรา

ในโอกาสครบรอบสี่ทศวรรษของการต่อสู้ทางการเมืองของผู้คนในยุค 1960 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเรื่อง “40 ปีของการปฏิวัติ 1968” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 โดยมี “ธเนศ วงศ์ยานนาวา” นักวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียน “เช เกวารา กับความตาย” เป็นผู้ร่วมบรรยาย

ภายหลังจากงานดังกล่าว อ.ธเนศได้รวบรวมเอกสารบรรยายครั้งนั้น มาจัดพิมพ์ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ และรวมเล่มเป็นหนังสือ “1968 : เชิงอรรถปฏิวัติ” พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2552 โดยสำนักพิมพ์สมมติ ความหนา 140 กว่าหน้า ราคา 150 บาท หน้าปกใช้ภาพ LE DESORDRE, C'EST MOI ผู้ไร้ระเบียบคือฉันเอง หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ Action No.10 ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 1968

เนื้อหาภายในแบ่งเป็นสองตอน คือ บทนำ ที่จะปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิวัติ และภาพรวมของการปฏิวัติ 1968

อีกตอนคือ เชิงอรรถปฏิวัติ ที่จะเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ทั้งในประเทศไทย ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก รวมทั้ง การประท้วงของนักศึกษาฝรั่งเศสในพฤษภาคม 68 โดยสอดแทรกเรื่องราวของเพลง เช่น Revolution ของ The Beatles หรือเรื่องราวของหนังและมุขตลกร้ายที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากข้อมูลทางวิชาการ

ผู้ใดสนใจเรื่องราวของการ “ปฏิวัติ” โดยเฉพาะในช่วงสำคัญอย่างปี 1968 ก็ไม่ควรพลาดที่จะได้อ่าน “1968 : เชิงอรรถปฏิวัติ” เล่มนี้ 


หนังสือที่มีคำโปรยเรียกรอยยิ้มก่อนเข้าเรื่องๆไว้ว่า “อะไรๆก็ปฏิวัติ...แม้ว่าไม่อยากจะรัฐประหาร ...แต่ใครๆก็อยากปฏิวัติ”..


หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More