Share

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประชาธิปไตย


".. October 9 มาในหัวเรื่องว่าด้วย “ประชาธิปไตย” คำที่หนังสือเล่มนี้บอกว่า เป็นคำเจ้าปัญหาและแกนกลางของวิวาทะในสังคมการเมืองไทย .."มาถึงเล่มที่ 9 แล้ว สำหรับหนังสือ October หนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่แฟนๆสำนักพิมพ์โอเพ่น บุ๊คส์ www.openbooks.com รู้จัก คุ้นเคย และรอคอยที่จะอ่านกัน 

เล่มนี้ พิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม 2553 มี “ปกป้อง จันวิทย์” เป็นบรรณาธิการ ความหนา 416 หน้า ราคา 280 บาท

October 9 มาในหัวเรื่องว่าด้วย “ประชาธิปไตย” คำที่หนังสือเล่มนี้บอกว่า เป็นคำเจ้าปัญหาและแกนกลางของวิวาทะในสังคมการเมืองไทย ซึ่งบรรณาธิการกำหนดเป็นหัวข้อให้นักสัมภาษณ์รับเชิญตีโจทย์ กำหนดประเด็น และเลือกคนที่ต้องการสัมภาษณ์เอง 

กระทั่งออกมาเป็นบทสัมภาษณ์ขนาดยาว 10 ชิ้น ที่ไม่เคยตีพิมพ์ ณ ที่แห่งใดมาก่อน 

อาทิ “ประชาธิปไตย 101” บทสัมภาษณ์ “จาตุรนต์ ฉายแสง” อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย โดยชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บทสัมภาษณ์ พิภพ ธงไชย หนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล และชัยพร อินทุวิศาลกุล 

“ผู้ก่อการแดงหวานเย็น” บทสัมภาษณ์ “สมบัติ บุญงามอนงค์” แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง โดยวรพจน์ พันธุ์พงศ์ 

บทสัมภาษณ์ “ศุ บุญเลี้ยง” โดยนิ้วกลม 

บทสัมภาษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” เกี่ยวกับทัศนะการเมืองร่วมสมัย ประชาธิปไตย และการปฏิรูปประเทศไทย โดยปกป้อง จันวิทย์ 

พร้อมด้วยบทนำจาก “ประจักษ์ ก้องกีรติ” แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ” 

นอกจากแฟนๆโอเพ่น บุ๊คส์ แล้ว ผู้ที่สนใจเรื่องการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ ก็ไม่ควรพลาดที่จะหามาอ่านกัน..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More