Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิพากษ์จีดีพี".. มีหลายครั้ง ที่มีผู้ตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับตัวเลขจีดีพีว่าเป็นมาตรวัดที่เที่ยงตรงหรือไม่ แล้วเราจะมีวิธีการหรือตัวเลขอื่นเพื่อใช้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืนได้อย่างไร .."
คำว่า "ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ"หรือจีดีพี 

เป็นคำที่คุ้นหูคนไทยมานาน หลายต่อหลายครั้ง คำคำนี้มีผู้นำมาใช้เป็นหนึ่งในการถกเถียงทางการเมือง 


นอกจากจะใช้ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

และก็มีหลายครั้ง ที่มีผู้ตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับตัวเลขจีดีพีว่าเป็นมาตรวัดที่เที่ยงตรงหรือไม่ แล้วเราจะมีวิธีการหรือตัวเลขอื่นเพื่อใช้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืนได้อย่างไร

เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นิโกลาส์ซาร์โกซี่ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งเห็นว่าข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่นั้นยังไม่ น่าพึงพอใจ 

เขาจึงขอให้โจเซฟ สติกลิตซ์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เชื้อสายยิว อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย และ ฌองปอล ฟิตูซี นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม เพื่อแจกแจงข้อจำกัดของจีดีพี ในฐานะดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้จีดีพีเป็นตัววัด 

และพิจารณาว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมที่แม่นยำกว่าเดิม ประเมินความเป็นไปได้ของเครื่องมือชี้วัดที่เป็นทางเลือกอื่น รวมทั้งหารือถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบที่เหมาะสม

หลังการทำงาน คณะกรรมการดังกล่าวก็ได้เขียนรายงานออกมา ซึ่งสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย โดยภัควดี มี อภิชัย พันธเสนเป็นบรรณาธิการแปล พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ราคา 160 บาท ในรูปแบบฉบับวิชาการ สำหรับนักปกครองนักการเมือง ผู้วางนโยบาย นักวิชาการนักสถิติ เอ็นจีโอ สื่อสารมวลชน และสาธารณชนส่วนใหญ่ 

เนื้อหาแบ่งออกเป็น3 บท คือ ปัญหาของดัชนีแบบดั้งเดิมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

ผู้ใดสนใจ โดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญในการวางนโยบาย อาทิ นักการเมืองทั้งหลาย ก็หาอ่าน หาซื้อกันได้ตาม ร้านหนังสือทั่วไป..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More