Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จีดีพี ฉบับชาวบ้าน

".. เขียนที่หน้าปกไว้ว่า สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และทุกคนที่มีใส่ใจในเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี” .."สัปดาห์ก่อน กล่าวถึง “วิพากษ์จีดีพี” 


หนังสือเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการพิจารณาการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม ซึ่งตั้งขึ้นโดยนิโกลาส์ ซาร์โกซี่ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่แจกแจงข้อจำกัดของจีดีพี ในฐานะดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม 

รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้จีดีพีเป็นตัววัด และพิจารณาข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมที่แม่นยำกว่าเดิม ประเมินความเป็นไปได้ของเครื่องมือชี้วัดที่เป็นทางเลือกอื่น

รวมทั้งหารือถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นการพิมพ์ในรูปแบบของฉบับวิชาการ 


สัปดาห์นี้ จะกล่าวถึง “วิพากษ์จีดีพี” อีกครั้ง แต่เป็นรูปแบบฉบับชาวบ้าน พิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาเช่นกัน พิมพ์ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2553 ภายหลังจากการตีพิมพ์ฉบับวิชาการไม่กี่เดือน มีสฤณี อาชวานันทกุล เป็นผู้เขียนและเรียบเรียง ราคา 110 บาท 

วิพากษ์จีดีพี ฉบับชาวบ้าน เล่มนี้ เขียนที่หน้าปกไว้ว่า “สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และทุกคนที่มีใส่ใจในเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี” 

เนื้อหาภายในนั้น ได้มีการปรับภาษาให้กระชับและอ่านง่ายขึ้นกว่าฉบับวิชาการ พร้อมกับเพิ่มเติมตัวอย่างและภาพประกอบเข้าไป 


ภายหลังจากการจัดพิมพ์หนังสือวิพากษ์จีดีพีไปแล้ว สำนักพิมพ์สวนเงินมีมายังได้จัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวเนื่องกับหนังสือเล่มนี้ โดยมีนักคิด นักกิจกรรม ทั้งในและนอกประเทศ มาร่วมกันสนทนากัน 

และก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับองค์กรเครือข่ายอีก อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดเรื่อง well-being หรือความเป็นอยู่ที่ดีและความอยู่ดีมีสุข 


ผู้สนใจในกิจกรรมดังกล่าว ติดตามข่าวสารได้ทั้งจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา www.suan-spirit.com เว็บไซต์ของ School for Wellbeing Studies and Research www.schoolforwellbeing.org 

และเว็บไซต์ของโครงการให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมสุขภาวะ www.thaiwellbeing.org ซึ่งที่นี่มีฉบับวิชาการให้ดาวน์โหลดไปอ่านกัน..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ท้ายเรื่อง

รหัสหนังสือ ตอน วิพากษ์จีดีพี http://www.dekchildkong.com/2011/11/blog-post.html
เยี่ยมชมบล็อกของ อ.สฤณีได้ที่ fringer.org


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More