Share

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติศาสตร์ลาว
“.. ประวัติศาสตร์เล่มนี้จะติดตามสืบย้อนการต่อสู้เพื่อเอกราชและเอกภาพ ภายใต้แรงบีบคั้นจากภายในและภายนอกซึ่งสร้างความแตกแยก ..”


คงมีคนไทยหลายคน ซึ่งไม่ค่อยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความเป็นไปของประเทศเพื่อนบ้านเรามากนัก 

หรือบางครั้งก็ทราบแต่บางเรื่องที่มีแต่จะบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เลวร้ายลงไปเรื่อยๆ จนบ่อยครั้ง เมื่อเกิดเรื่องราวทั้งภายในประเทศเหล่านั้น หรือแม้กระทั่งเกิดการกระทบกระทั่งกับประเทศไทย ก็มักจะเกิดความเข้าใจในบางสิ่งผิดไป 

ในแง่ของหนังสือ ก็มีหลายเล่มที่ตอกย้ำบาดแผลระหว่างประเทศให้มีมากขึ้น แล้วหนังสือที่นำเสนอมุมมองใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักและทำความเข้าใจประเทศ ที่มีฐานะเป็น “เพื่อน” ไม่ใช่ “บ้านน้อง” จะมีบ้างหรือไม่ 

ประวัติศาสตร์ลาว” ซึ่งมาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญด้านลาว อาศัยอยูในลาวมานานพอสมควร น่าจะเป็นเล่มหนึ่งซึ่งเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศลาวให้แก่คนไทยได้ไม่น้อย 

หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2552 โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ www.textbooksproject.com มีจิราภรณ์ วิญญรัตน์ เป็นผู้แปล และมีกาญจนี ละอองศรี และ ปรียา แววหงษ์ เป็นบรรณาธิการ 

มาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์ เขียนในคำนำคล้ายเป็นรหัสของหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า “ประวัติศาสตร์เล่มนี้จะติดตามสืบย้อนการต่อสู้เพื่อเอกราชและเอกภาพ ภายใต้แรงบีบคั้นจากภายในและภายนอกซึ่งสร้างความแตกแยก และยังได้บอกเล่าเรื่องราวความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการสร้างลัทธิชาตินิยมแบบใหม่ขึ้นมาให้ได้อีกครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับประเทศลาวในปัจจุบัน” 

อ่าน “ประวัติศาสตร์ลาว” เล่มนี้จนจบเล่มแล้ว อาจจะรู้สึกอย่างเดียวกันกับมาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์ ซึ่งเขียนยอมรับไว้ว่า 

หนังสือเล่มนี้ทำให้เขารู้สึกเห็นใจประเทศลาวและไม่เห็นด้วยกับพวกที่ทำให้ชาวลาวกลายเป็นคนต่ำต้อย แบ่งแยก หรือกระทั่งทำให้พวกเขากลายเป็นคนไร้น้ำยา..

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More