Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

โลกาภิวัตน์
".. หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายโลกาภิวัตน์ผ่านกระบวนทัศน์ที่เชื่อว่า โลกาภิวัตน์เป็นชุดกระบวนการทางสังคม ที่ประกอบขึ้นและเกี่ยวพันกับมิติที่หลากหลายของชีวิตและสังคม .."


ลายปีก่อน คำว่า “โลกาภิวัตน์” หรือโกลบอลไลเซชั่น เป็นคำดัง ที่น้อยคนนักจะไม่รู้จัก แม้ทุกวันนี้ คำนี้ก็ยังมีการพูดถึงไม่สร่างซา 

ผู้รู้หลายคนได้กล่าวถึงโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อกลาง

แต่หนังสือ Globalization: A Very Short Introduction, second edition. ที่มีแมนเฟร็ด สเตเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลกนิยม แห่งอาร์เอ็มไอที รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านโลกาภิวัตน์ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เขียน ไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายโลกาภิวัตน์ผ่านกระบวนทัศน์ที่เชื่อว่า โลกาภิวัตน์เป็นชุดกระบวนการทางสังคม ที่ประกอบขึ้นและเกี่ยวพันกับมิติที่หลากหลายของชีวิตและสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และระบบนิเวศ นอกจากนี้ โลกาภิวัตน์ยังประกอบด้วยมิติทางอุดมการณ์ในรูปแบบของเรื่องเล่าทางการเมือง ซึ่งมีส่วนในการกำหนดวาระสาธารณะในหัวข้อที่คนนำมาพูดคุย 

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการให้ภาพทั้งเชิงพรรณาและอรรถาอธิบายเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ในหลากหลายมิติ 

อ.แมนเฟร็ด สเตเกอร์ บอกว่า ผู้ที่อ่านอย่างละเอียดจะสัมผัสได้ถึงหลักการสำคัญที่มีการพูดถึงตลอดในหนังสือเล่มนี้ นั่นคือ ธรรมชาติและผลกระทบของสิ่งที่เขาเรียกว่า ลัทธิตลาดโลกนิยม ซึ่งจะเป็นเรื่องน่ายินดีก็ต่อเมื่อได้เกิดควบคู่ไปกับการขยายเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งมวล รวมทั้ง มีรูปแบบของโลกาภิวัตน์ที่มีหัวใจที่จำเป็นต้องปรับให้เข้ากับการป้องกันและรักษาโลกเราไว้ 

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2546 แต่เพิ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยและพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2553 โดยสำนักพิมพ์โอเพ่น เวิลด์ มีวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยอิสระ เป็นผู้แปล ได้ อ.สฤณี อาชวานันทกุล เป็นบรรณาธิการ ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา” 

ขนาดเล็กสมชื่อ ราคาเพียง 195 บาท แต่เนื้อหาและข้อมูลอัดแน่นทุกหน้ากระดาษ.. 

--------------------------------------

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที ๖ มีนาคม ๒๕๕๔


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More