Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เลนิน

".. บอกเล่าถึงการทำงานของวลาดิมีร์ อิลยิช อูลยานอฟ เลนิน ผู้วางรากฐานอำนาจของโซเวียตและพรรคคอมมิวนิวต์รัสเซีย ในการสร้างรัฐสังคมนิยมในรัสเซีย จนก่อกำเนิดสหภาพโซเวียต .."


เลนินกับการสร้างรัฐสังคมนิยมโซเวียต” หนังสือซึ่งมีสัญชัย สุวังบุตร ศาสตราจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้เขียน 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2553 โดยโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ความหนา 424 หน้า ราคา 250 บาท 

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงการทำงานของวลาดิมีร์ อิลยิช อูลยานอฟ เลนิน ผู้วางรากฐานอำนาจของโซเวียตและพรรคคอมมิวนิวต์รัสเซีย ในการสร้างรัฐสังคมนิยมในรัสเซีย จนก่อกำเนิดสหภาพโซเวียต โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสังคมของโซเวียต ระหว่างปี 2460-2467 

แต่ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาหลัก อ.สัญชัยปูพื้นด้วยชีวประวัติของเลนิน ทั้งในวัยเด็กและวัยเรียน จนกระทั่งได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มใต้ดินศึกษาลัทธิมากซ์ จุดนี้ทำให้เลนินเริ่มสนใจแนวคิดสังคมนิยม เขาได้รับการแนะนำให้อ่านงานของเกออร์กี เปลฮานอฟ บิดาลัทธิมากซ์รัสเซีย และงานนิพนธ์แปลเล่มสำคัญอย่าง “แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์” และ “ว่าด้วยทุน” ของคาร์ล มากซ์ 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของความพยายามสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรมใหม่ของชนชั้นกรรมาชีพ ที่ต่อมามีชื่อว่า “ศิลปะสัจสังคมนิยม” ซึ่งถูกใช้เป็นอาวุธของการปฏิวัติ เพื่อให้การศึกษาและความเข้าใจในอุดมการณ์สังคมนิยม รวมทั้งเป็นพื้นฐานของงานศิลปวัฒนธรรมคอมมิวนิสต์ 

ท้ายเล่มยังมีเรื่องราวทั้งก่อนและหลังการอสัญกรรมของเลนินในปี 2467 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปิดฉากช่วงสมัยของการก่อตัวและวางรากฐานของรัฐโซเวียตสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย 

อ.สัญชัยระบุถึงความมุ่งหวังของหนังสือเล่มนี้ไว้ในคำนำว่า ต้องการให้ความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคที่เป็นอุดมการณ์ของเลนิน ซึ่งท้ายสุดได้ถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไปหลังการขึ้นมาสู่อำนาจของสตาลิน 

จนรัฐสังคมนิยมโซเวียตก้าวไปสู่การล่มสลายในที่สุด..

...................................

หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที ๓ เมษายน ๒๕๕๔

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More