Share

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ฉากขาว-ดำ แต่ไฉนตัวแบบจึงมีสี

มาอีกแล้ว มาอีกแล้ว


สำหรับเทคนิคการแต่งภาพ ใช้โฟโต้เฉาะนะครับ

จะมานำเสนอวิธีการทำให้ภาพสองภาพ ที่ถ่ายในเวลาเดียวกันไม่ได้ มาอยู่ด้วยกันได้

อย่างภาพนี้ก็คือการนำภาพสีมาอยู่กับภาพขาว-ดำ


เริ่มกันเลยตามนี้นะครับเพียง ๗ ขั้นตอน
เสร็จแล้วก็จะออกมาดังภาพนี้Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More