Share

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนอนุบาลแพร่

ดอกนกยูงบานงามเด่นเดือนเมษา   
สะดุดตา   ดอกใบแผ่ไพศาล
นั่นแหละคือ   สัญลักษณ์   อนุบาล
ดอกแสดเด่น    ชูก้าน    เขียวขจี

เรานี้   ดังพี่น้อง   ปองรักใคร่
สามัคคี   ร่วมใจ    กันเต็มที่
รักกันไว้    ด้วยน้ำใจ    และไมตรี
จากไปแล้ว    ก็ยังมี  ใยสัมพันธ์

คราใด  เห็นดอก   นกยูงบาน
เหมือนเป็น  สัญญาณ   กู่เรียกขวัญ
อนุบาล    อนุบาลจะรักกัน
รักกันมั่น  รักกัน   นิรันดร.....................
_DSC2834_DSC2836_DSC2842_DSC2840_DSC2843_DSC2846
_DSC2848_DSC2852_DSC2853_DSC2855_DSC2858

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More