Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เพียงหนึ่งแห่งในเจริญเมือง ในหลากหลายรูปแบบนำเสนอเกิดและโตในเมืองแพร่
ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในยามเด็กจนเรียนจบบนถนนเจริญเมือง
พบเจอถนนเส้นนี้ ตั้งแต่ถนนแคบกว่านี้ บางครั้งก็มีสองเลน บางครั้งก็มีเลนเดียว ตามแต่ตำรวจจราจรจะเห็นชอบสำหรับการแก้ไขปัญหาการใช้ถนน
จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการขุดและถมถนนใหม่จนกว้างกว่าเดิม (โดยการทำให้ทางเท้าแคบกว่าเดิม) ทุกวันนี้ รถจึงสวนกันสองเลนได้

วันหนึ่งนึกครึ้ม ลองถ่ายภาพบ้านหลังหนึ่งซึ่งเราเห็นจนชินตามาตั้งแต่เด็ก (แต่ไม่ใช่บ้านเรานะ)
แล้วใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนให้ภาพออกมาหลากหลายรูปแบบ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนจะสวยกว่ากัน..

.....

PaperCamera2012-11-02-14-53-16PaperCamera2012-11-02-14-52-26PaperCamera2012-11-02-14-55-07PaperCamera2012-11-02-14-55-52PaperCamera2012-11-02-14-56-14PaperCamera2012-11-02-14-56-35
PaperCamera2012-11-02-14-57-08PaperCamera2012-11-02-14-57-41PaperCamera2012-11-02-15-18-49

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More