Share

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

My Bike


โลกร้อน
น้ำมันแพง
ขาดแคลนแหล่งออกกำลังกาย

จักรยาน สิจ๊ะ
แถวบ้าน เรียก รถถีบ
มีเพลงกล่าวขาน จักรยานคนจน
ที่ใคร่ขายนาไปซื้อคาวาสักกัน
จะมาเบิ้ลน้ำมันฮื้ออีนางแก้นควันต้าย
จักรยานพลังงานสะอาด
อาจจะสกปรกยามเหงื่อไหลย้อยท่วมกาย
แต่จักรยานรุ่นใหม่ผ่่านการวิจัย
ปั่นสบาย ลมเย้นเย็น.. ^___^

..........................


00_511213_Bike_Cover511213_Bike_0005511213_Bike_0006511213_Bike_0007511213_Bike_0008511213_Bike_0009
511213_Bike_0010511213_Bike_0011511213_Bike_0003511213_Bike_0012511213_Bike_0001511213_Bike_0002
511213_Bike_0004511213_Bike_0029511213_Bike_0049511213_Bike_0040511213_Bike_0016511213_Bike_0030
511213_Bike_0050511213_Bike_0019511213_Bike_0017511213_Bike_0031511213_Bike_0051511213_Bike_0042
My Bike, a set on Flickr.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More